Workshop k výstavě Tepy krajiny pro žáky s autismem

19. 4.  10.00  Galerie OFF/FORMÁT

V galerii OFF/FORMAT se rozprostírá tajuplný les, ve kterém vystavují díla současní umělci. Olga Karlíková zaznamenává zpěvy ptáků, Jiří Šigut zase krásy přírody otiskuje a Michal Kindernay z pokladů lesa dělá hudební nástroje.

Do lesa se ale dostal i zlý brouk kůrovec, který vše kolem sebe ničí a lesní obyvatelé tím přichází o domov. Musíme ho z lesa co nejdříve vypudit. Naučme se od umělců, jak s krajinou a přírodou pracovat. Jiří Šigut nám ukáže, jak les zaznamenat, Michal Kindernay zase jak ho rozeznít, aby kůrovce hudba vyhnala. Společně les obnovíme, aby všichni jeho obyvatelé získali zpět svůj domov.

Program není možné opakovat.

Program pro děti s autismem připravily studentky Katedry výtvarné výchovy PdF MU oboru Galerijní pedagogika a zprostředkování umění: Zuzana Bobu a Natálie Vrabcová pod vedením A. Kaňkovské.