Animace k výstavě Viktora Pivovarova pro SŠ

22. 4.  08.30  Dům umění města Brna

Edukační program pro SŠ / Viktor Pivovarov

Výstava Zahrady mnicha Rabinoviče v Domu Umění města Brna se věnuje tvorbě
Viktora Pivovarova, jednoho ze zakladatelů moskevského konceptualismu. Mezi
opakované motivy Pivovarovy tvorby, kterým se budeme v programu věnovat, patří
pocit osamění, každodennost či dětská hravost. Jednotlivé výstavní sály - zahrady
představují různorodé obrazové cykly a alba, spojené osobitou poetikou. 
Nahlédněme do tématu každodennosti, prostupující celou tvorbou
Viktora Pivovarova. Vydejme se na pouť jednotlivými zahradami především zahradou
hudební, červnovou, eidetickou, noční, zmizelou a také
Zahradou mnicha Rabinoviče.
V rámci edukačního programu pro SŠ budeme pracovat s cykly Červnový či Zmizelí. Po prohlídce výstavy spojené s výkladem zareagujeme v praktické části programu výtvarnou tvorbou i tvůrčím psaním. Program nabízí prostor pro diskusi a sebevyjádření. Spadá do oblastí Umění a kultura a Český jazyk a literatura. 

Cena: 400 Kč za skupinu, u skupiny menší než 15 dětí 20 Kč za žáka.
 
Program pro SŠ připravily studentky oboru Galerijní pedagogiky na KVV PdF MU: Karin Kampfová, Zuzana Bobu, Kateřina Dvořáková pod
vedením Andrey Kaňkovské.