Artrozcvička s brněnským výhledem

21. 4.  07.00  FB/Youtube

Artrozcvička na tematiku brněnských výhledů v provedení Šimona Kříže a katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU.