Zahajovací Artrozcvička (záznam)

24. 4.  07.00  FB/Youtube

Zahajovací Artrozcvička naživo ve vestibulu u vrátnice (Šimon Kříž a studenti KVV). Artrozcvička ze záznamu.