CIVILIZOVANÁ ŽENA: IDEÁL I PARADOX PRVOREPUBLIKOVÉ VIZUÁLNÍ KULTURY

10.00  Moravská galerie

Výstava sleduje paralelní procesy modernizace a ženské emancipace, které doprovázely vznik a rozvoj české moderní kultury a které kulminovaly v meziválečné době. Postava civilizované a moderní ženy, jejíž modifikace se souběžně objevovaly rovněž jinde v Evropě, se stala jedním z důležitých emblémů nově založeného státu – i skrze ni se první Československá republika prezentovala dovnitř a navenek jako moderní, pokrokový a demokratický stát. Přídavné jméno „civilizovaná“ v sobě ovšem nese specifické významy. Nejenže odkazuje k modernistické doktríně pokroku, ale zdůrazňuje také řád, racionalitu, uniformitu a disciplínu, jimiž se měl nový věk zásadně odlišit od všeho necivilizovaného a neukázněného.
Vstupné 100 / 50 / 170 Kč (základní / snížené / rodinné)
otevřeno: od středy do neděle 10-18, čtvrtek 10-19