Stálá expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času (komentovka)

22. 4.  14.00  Moravské zemské muzeum

Barokní palác v centru Brna znovu ožívá uměním a kulturou. Návštěvníkům nabízí dvě nové stálé expozice. Připojte se k prohlídce expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času.
Mezi nejcennější vystavené předměty patří reprezentativní sbírka novokřtěneckých fajánsí, lidového umění, podmaleb na skle, textilií, krojů, zvykoslovných předmětů, hraček, malovaného nábytku a dalších předmětů každodenní potřeby mezi něž patří i pluh, kterým oral v roce 1769 císař Josef II.
Návštěvníkovi je tradiční kultura představena originální formou symbolického prolínání cyklu lidského života (narození – svatba – dospělost) s cykly přírodními. Cílem je vyprávět příběhy ze života venkovské komunity, příběhy všedních i svátečních dnů a inspirovat k hledání vlastních kořenů a identity.
Foto: Jan Cága