Martin Vongrej

11.00  Fait Gallery

Martin Vongrej: Kvalita světla z oddělené sféry a kvalita rotujícího světla
23. 2.–7. 5. 2022, Fait Gallery Preview
Út-So > 11.00-18.00

Slovenský konceptualista Martin Vongrej se systematicky věnuje vztahům mezi viděním a vědomím, hranicím lidského pohledu a vlivům viditelného i neviditelného na naši orientaci v časoprostoru. Tyto principy obvykle demonstruje v komplexních instalacích z kreseb, fotografií, zrcadel a textů. Ve Fait Gallery Preview ji ovšem vůbec poprvé založil na souboru malovaných geometrických obrazů.

kurátor: Jiří Ptáček

vstupné: základní 80,- Kč; zlevněné 40,- Kč; každou středu vstup volný