Putování po indiánských stezkách

23. 4.  14.00  Moravské zemské muzeum

Putování po indiánských stezkách
Odpoledne plné her a tvořivé činnosti zážitkovou formou přiblíží pestrý a bohatý svět domorodých obyvatel vzdálené Ameriky. Představíme si nejen každodenní život původních obyvatel, ale i moudrost předků, předávanou z generace na generaci, která tvoří jádro kulturního dědictví příslušných domorodých skupin a která určuje základní hodnoty utvářející pohled na svět, vztah k přírodě i místo, jež v ní člověk zaujímá.
Program se koná v rámci oslav #30letsdetskymmuzeem
Foto: Jan Cága