Suiseki - umění hledat kouzlo kamene

09.00  Moravské zemské muzeum

Suiseki - umění hledat kouzlo kamenů
Tradice Suiseki má kořeny hluboko v minulosti v Číně. Číňané určité kameny považeli za stavební pilíře matky Země a stejně jako lidi a zvířata, za živé tvory. Kámen byl symbolem dlouhověkosti, přisuzovány mu byly léčebné účinky, věřilo se, že kameny z některých pohoří mohou zahánět zlé duchy. To byly důvody, proč si lidé začali nosit kameny do svých domovů.
Suiseki je zkrácenina japonského, původně velmi dlouhého slova, které v sobě zahrnuje pohled na přírodu, hory a vodu.
Estetická hodnota kamene je daná působením živlů, které horninu - např. žule, rule nebo vápenci formovaly.
Kameny Suiseki jsou symbole spojení člověka s přírodou, navíc rozvíjí estetické cítění, dopomáhají účinně relaxovat a meditovat.
Na výstavě je možné nahlédnout pod ruce českých autorů - Igora Bárty, Josefa Zadražila a Miroslava Pošvaře.
Suiseki - umění hledat kouzlo kamenů
Biskupský dvůr, Muzejní 1
Výstava potrvá do 1. 5. 2022

Více viz: http://www.mzm.cz/biskupsky-dvur/suiseki-umeni-hledat-kouzlo-kamenu/

Výstava bude v rámci BAW 2022 dostupná od středy do neděle.