The MUNI Barbizon

19. 4.  09.00  Pedagogická fakulta MUNI

Studenti a studentky Katedry výtvarné výchovy opouštějí své ateliéry, aby zachytili během jednoho dne chod života na PED MUNI a v jejím bezprostředním okolí. Inspirují se uměleckou skupinou New Barbizon a vytahují malířské stojany na chodby, do jídelny, do učeben, …
Hledají obrazový jazyk, který odpovídá tomu, co vidí.
Malířská a kreslířská praxe, kterou tímto oslavují i zpochybňují, se tak stává především
performativním a sociálním aktem, kdy každá, i ta nejvšednější situace stojí za
zachycení.