Great Acceleration - výstava maleb

19. 4.  09.30  Pedagogická fakulta MU

Obrazy znázorňují vybrané dopady lidské činnosti na svět. Jde především o souvislost globálního oteplování v závislosti na růstu populace a množství uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší. Cílem výstavy je upozornit veřejnost na přetrvávající a rostoucí problém. Ačkoli všechny vizualizace a grafy použité jako předlohy pro obrazy jsou snadno dohledatelné ve virtuálním prostoru, nevzbuzují zde zdaleka takový zájem, jako materiálně zpracovaná umělecká díla umístěná na frekventované a překvapivé místo.
Na vernisáži promluví autorka.

„The Great Acceleration is the dramatic, continuous and roughly simultaneous surge in growth rate across a large range of measures of human activity, first recorded in mid-20th century and continuing to this day.“ Wikipedia contributors. (2021, October 18). Great Acceleration.