Zahajovací Artrozcvička naživo

19. 4.  08.45  Pedagogická fakulta MU

08:45 Zahajovací Artrozcvička naživo ve vestibulu u vrátnice (Šimon Kříž a studenti KVV)

10:30 - 11:00 Čtení za chůze ve 4. patře na Katedře výtvarné výchovy (Vít Lhotecký a studenti KVV)